Niepelnosprawni

Senat za poprawkami do ustawy podwyższającej tzw. emerytury EWK

Senat opowiedział się w piątek, 26 listopada, za poprawkami do ustawy, która przewiduje, że osoby pobierające tzw. emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze podwyższające ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Zaproponował też rozszerzenie grona uprawnionych do świadczenia wyrównawczego.

Uchwalona przez Sejm pod koniec października ustawa przewiduje, że osoby pobierające emerytury EWK (wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki) będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne. 26 listopada Senat opowiedział się za wprowadzeniem do ustawy kilku poprawek. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Główna z poprawek zakłada rozszerzenie grona uprawnionych do świadczenia wyrównawczego. Według propozycji będą to wszystkie osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa regulująca problem tzw. emerytur EWK została przygotowana przez posłów Kukiz’15.