Niepelnosprawni

Czy mieszkańcy małych budynków mieszkalnych skorzystają z Funduszu Dostępności?

Fundusz Dostępności służy m.in. likwidacji barier w budynkach mieszkalnych poprzez udzielanie pożyczek na budowę windy, podjazdu, likwidację progów, itd. Mogą z niego korzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także towarzystwa budownictwa społecznego. Czy dotyczy to także mniejszych – jednopiętrowych budynków?

Niewielkie, jednopiętrowe kamienice to częsty element tkanki miejskiej wielu polskich miejscowości. Są to często budynki stare, a nawet zabytkowe. Przez to są pozbawione choćby takich rozwiązań jak winda czy podjazd. Również te nowsze, powstające po wojnie jednopiętrowe budynki mieszkalne były ich pozbawione, gdyż przepisy wymagały budowy windy jedynie w budynkach mających więcej niż 4 piętra.