Miasto Turek

Wolontariusz roku 2018

Bartosz Zygmunt został laureatem tegorocznego konkursu Wolontariusz Roku. Uroczyste ogłoszenie werdyktu jury miało miejsce podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, 5 grudnia 2018 r. 

Celem konkursu Wolontariusz Roku jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie czy stan zdrowia pracują bez wynagrodzenia na rzecz mieszkańców miasta Turek. Ponadto wzmacniają rangę wolontariusza w życiu środowisk lokalnych, stwarzają możliwość prezentacji działań wolontariusza oraz pobudzają aktywności mieszkańców Turku w kształtowaniu życia społeczeństwa lokalnego.

Nagroda dla Wolontariusza Roku przyznawana jest od 2006 .r, w poprzednich edycjach nagrodzeni zostali:
Jadwiga Adaszak – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2006”,
Maria Kur – Sulkowska – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2007”,
Dariusz Mikołajewski – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2008”,
Karolina Sobczak – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2008”,
Zbigniew Ryczyński – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2009”,
Jacek Sulkowski – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2009”,
Łukasz Joksch – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2010”,
Agata Dąbkowska – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2011”,
Jadwiga Mariola Jankowska – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2012”,
Agnieszka Łapka- Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2012”,
Andżelika Nawrocka – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2013”,
Mariusz Szymczak – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2014”,
Miłosz Gozdalik – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2015”,
Ewa Podemska – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2016”,
Monika Kluska – Laureat konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2017” .

Do tegorocznego konkursu zgłoszeni zostali: Maciej Janiszewski i Bartosz Zygmunt. To właśnie Bartosz Zygmunt otrzymał tytuł Wolontariusza Roku 2018. Bartosz jest uczniem III kl. Liceum. Od pierwszej klasy jest wolontariuszem w Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. Bartosz bezinteresownie pomaga potrzebującym. Wśród wielu działań Bartosza na szczególną uwagę zasługują: systematyczna pomoc pacjentom oddziału wewnętrznego turkowskiego szpitala, pomoc w uczeniu i odrabianiu lekcji dzieci z trudnościami edukacyjnymi, udział w zbiórkach i turniejach charytatywnych np. Tur-Magedon, Nocny Turniej Siatkówki dla Arka, Nocny Maraton Pływania, Szlachetna Paczka oraz udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych dla mieszkańców Miasta Turku np. kolorowe wakacje na Matejki, wolontariat podczas Biegów Niepodległości, promowanie idei wolontariatu w szkołach.

Gratulujemy bardzo serdecznie Bartoszowi oraz życzymy kolejnych sukcesów.