Kombatanci zaparkują na „kopertach”. Jak będzie wyglądać karta kombatanta?
fot. RCL

26 lipca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej regulujące zasady wydawania i wygląd karty kombatanta dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Będą oni mieli te same uprawnienia co posiadacze karty parkingowej, ale niezależnie od niepełnosprawności, bezpłatnie i bezterminowo.

Karta kombatanta będzie wydawana na wniosek członka Korpusu Weteranów złożony w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) za pośrednictwem poczty, elektronicznie lub osobiście. Urząd będzie miał maksymalnie 30 dni na wydanie dokumentu. UdSKiOR będzie uzupełniał kartę o informacje dotyczące członka Korpusu Weteranów, nadawał mu numer i zabezpieczał ją poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

Wnioski o kartę bez adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji nie będą rozpatrywane. Urząd będzie prowadził także elektroniczny system ewidencyjny dokumentów i będzie je przesyłał na adres zamieszkania lub korespondencyjny podany we wniosku. Kartę będzie można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru.

W przypadku zwrotu karty kombatanta UdSKiOR będzie ją niszczył i odnotuje to w prowadzonej ewidencji. Karta kombatanta będzie miała taki sam wymiar jak obecne karty parkingowe.

„W związku z faktem, że karty kombatanta będą dokumentem nowym, mającym potwierdzać uprawnienia w ruchu drogowym dla nowej kategorii osób, zasadne jest uwidocznienie na tej karcie treści uprawnienia przyznanego jej posiadaczom. Celem jest wyeliminowanie sytuacji kwestionowania uprawnienia przez podmioty kontrolujące przestrzeganie prawa o ruchu drogowym” – czytamy w uzasadnieniu.

 
 
 
 
 
© 2014 - 2021  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl