Zagrożone „koperty”. Działaj, póki nie jest za późno!
Pilne
Zagrożone „koperty”. Działaj, póki nie jest za późno!
sxc.hu, M. Różański

Czy weterani będą mogli parkować na tzw. kopertach? Takie rozwiązanie grozi tym, że realnie mniej tych miejsc będzie dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Jest to szczególnie istotne w centrach miast i na ciasnych osiedlowych parkingach. Projekt ustawy, który poszerza grono uprawnionych do zajmowania „kopert”, trafił do sejmowej podkomisji. Warto wziąć udział w posiedzeniu lub w inny sposób zgłosić swoje uwagi do projektu.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, wieczorem 15 stycznia 2019 r., odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, która zakłada przyznanie członkom Korpusu Weteranów kart, które dadzą im te same uprawnienia co karty parkingowe. Co jednak najważniejsze: bezterminowo i niezależnie od poziomu sprawności, czyli bez konieczności stawania na komisji orzeczniczej.

Projekt, choć wyszedł od polityków opozycji, ma poparcie rządu, ale też Rzecznika Praw Obywatelskich i oczywiście środowisk kombatanckich.

Wtorkowe posiedzenie sejmowej komisji nt. nowych uprawnień dla weteranów mimo późnej pory zgromadziło liczne grono kombatantów. Z kolei środowisko osób z niepełnosprawnością nie było reprezentowane niemal zupełnie

 

Efekt skarg kombatantów


Pomysł stworzenia dokumentu, który zrówna prawa kombatantów i posiadaczy kart parkingowych, to efekt wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i skarg ze strony środowiska kombatantów, negatywnie oceniających funkcjonujące nowe przepisy dotyczące kart parkingowych.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2015 r. mogą się nimi posługiwać tylko:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i z kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • osoby do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.


Po zmianie przepisów część kombatantów straciła możliwość posiadania karty parkingowej.

Porozumienie ponad podziałami


W ramach trwających od 2017 r. prac powstał więc projekt ustawy, który zakłada konieczność stworzenia bezterminowych kart kombatanta, które uprawniałyby m.in. do parkowania na „kopertach”. Już niemal dwa lata temu w środowisku osób z niepełnosprawnością zawrzało. Głos w tej sprawie, w oparciu o opinie Czytelników portalu Niepelnosprawni.pl, zajął swego czasu prezes Integracji Piotr Pawłowski.

„Z uwagą, ale i dużym niepokojem przyjąłem informację na temat próby rozszerzenia grona uprawnionych do używania kart parkingowych na wszystkich kombatantów, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a także wydawania im tych dokumentów bezterminowo. Jestem oczywiście pełen podziwu dla ich czynów i szacunku dla ich wieku, ale karta parkingowa nie jest nagrodą za zasługi” napisał w petycji do Marszałka Senatu Piotr Pawłowski, dodając, że możliwość korzystania z „kopert” jest prawem, a nie przywilejem, bo osobom, które mają znaczne trudności w poruszaniu się, jest to niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wygląda jednak na to, że porzucenie tego pomysłu nie jest możliwe. Dostrzegalne jest „porozumienie ponad politycznymi podziałami”, ponieważ zarówno odpowiedzialny za projekt senator Jan Rulewski (Platforma Obywatelska), jak i przedstawiciele rządu są zgodni co do celowości przyjęcia nowych przepisów.

 
 
 
 
 
© 2014 - 2020  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl