Akademia Samodzielności. Trening niezależnego życia i pomoc opiekunom

Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”. Jego celem jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich dla 45 opiekunów faktycznych.

Projekt odpowiada na problemy osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, takie jak: niska aktywność społeczna, niewystarczający dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej. Wśród realizowanych zadań warto wymienić między innymi treningi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w codziennym życiu, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów i spędzania czasu wolnego czy też zajęcia warsztatowe ze specjalistami z różnych dziedzin (m. in. prawnik, mediator, seksuolog) dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Udział w projekcie zakłada 15-tygodniowy, nieodpłatny pobyt w mieszkaniu wspomaganym pod okiem asystenta osobistego i instruktora niezależnego życia. W projekcie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane dorosłe osoby z niepełnosprawnością z Wielkopolski. Oprócz tego, zajęcia i wsparcie dla opiekunów faktycznych pozwalają im lepiej radzić sobie w codziennych sytuacjach. Projekt trwa do lutego 2021 roku i można się do niego zgłaszać cały czas!

 

 

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl