W parlamencie znów o tzw. 400+ dla pobierających zasiłek pielęgnacyjny
W parlamencie znów o tzw. 400+ dla pobierających zasiłek pielęgnacyjny
A. Witecka

Sejmowa Komisja ds. Petycji podjęła 7 grudnia 2017 r. decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. petycji, której autor żąda podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku przyznania dodatku z tytułu niepełnosprawności w wysokości 402,72 zł dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

„Osoby niepełnosprawne muszą być równo traktowane tak, jak w przypadku osób represjonowanych w PRL-u, pobierających comiesięczne świadczenie w wysokości 402,72 zł bez względu na dochód, także i oni mają prawo do dodatkowego miesięcznego świadczenia tzw. 400+” – pisze autor petycji.

Swoje żądanie argumentuje on zwiększonymi wydatkami na życie osób z niepełnosprawnością oraz zasadą równości i niedyskryminacji wynikającymi z Konstytucji RP.

Decyzja o wysokości zasiłku – w przyszłym roku


- Rekomenduję zwrócenie się z dezyderatem w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – podsumował poseł Robert Warwas (PiS).

Przedstawicielka resortu rodziny zwróciła uwagę, że w tej sytuacji nie może być mowy o dyskryminacji.

Więcej w Portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl