Konin z wytycznymi projektowania bez barier
Konin z wytycznymi projektowania bez barier
Niepelnosprawni.pl

Projektanci w Koninie od 16 października br. mają obowiązek stosować w swojej pracy wytyczne zawarte w opracowaniu „Projektowanie bez barier - wytyczne” autorstwa Kamila Kowalskiego, eksperta dostępności Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wydanego przez Integrację.

16 października br. prezydent Konina Józef Nowicki wydał w tej sprawie Zarządzenie, które obowiązuje od tego dnia. Wytyczne dotyczą, m. in. komunikacji poziomej, pochylni, schodów, wind, materiałów wykończeniowych, okien, drzwi, wejść czy elementów wyposażenia przestrzeni. Wytyczne oraz wprowadzone tym samym Zarządzeniem „Standardy Dostępności dla Miasta Konina” mają obowiązek stosować wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Konin, jednostki organizacyjne Miasta, podmioty, które działają na ich zlecenie oraz firmy prywatne realizujące zlecenia na terenach gminnych.

„Mamy pełną świadomość tego, że Państwa pomoc oraz wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie Wytycznych przyczyniło się, iż ten - jakże ważny dokument - stał się prawem obowiązującym w Koninie” – pisze w liście do Integracji Tomasz Gilewski, Oficer Dostępności w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. – „Tym samym chciałbym bardzo całemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji podziękować w imieniu mieszkańców Konina (ze szczególnym wskazaniem osób z niepełnosprawnością oraz seniorów) za okazaną pomoc. Dziękuję również w imieniu władz miasta, Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie oraz swoim. Jestem pewien, że rozwiązania zawarte w Wytycznych przyczynią się do znacznej i wymiernej poprawy jakości codziennego życia oraz pokonywania barier.”

 

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl