W 2018 r. waloryzacja 153 zł zasiłku?
W 2018 r. waloryzacja 153 zł zasiłku?
Niepelnosprawni.pl

Oczekiwana od lat podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego (od 2006 r. niezmiennie 153 zł) może mieć miejsce w 2018 r. Tak wynika z informacji podanej podczas posiedzenia komisji senackiej. Czy do tego dojdzie, zależy jednak od decyzji rządu.

17 lipca 2017 r. senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji obradowała nad trzema petycjami dotyczącymi świadczeń wypłacanych osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom.

Trzy postulaty

Pierwsza z petycji zawierała postulat przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością (tzw. emeryturę EWK). Druga dotyczyła wprowadzenia corocznej waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł) oraz  zrównania jego kwoty z dodatkiem pielęgnacyjnym (obecnie 209,59 zł). Trzecia z petycji dotyczyła natomiast umożliwienia emerytom i rencistom pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Było to już kolejne posiedzenie tej komisji poświęcone tematyce świadczeń wypłacanych opiekunom. Także i tym razem strona rządowa odpowiedziała na petycje opiekunów informacją o pracach toczących się w międzyresortowych zespołach, w tym w Międzyresortowym Zespole do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, który 29 sierpnia 2016 r. powołała premier Beata Szydło.

Prace zespołów mają umożliwić stworzenie kompleksowego planu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

 

Taki był stan prawny

Obecna na sali Dorota Gierej, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odniosła się do treści petycji.

- Rzeczywiście tak jest, że niektóre świadczenia czy też uprawnienia dotyczące opiekunów osób niepełnosprawnych rozbiegają się kwotowo – przyznała. – Na pewno trzeba to rozwiązać, natomiast dziś nie powiemy na 100 proc., w którym kierunku pójdą zaproponowane przez rząd rozwiązania. Mogę jedynie odnieść się do poszczególnych wymienionych świadczeń czy zasiłków i powiedzieć, jaki jest stan prawny obecnie.

Dorota Gierej podjęła najpierw temat tzw. emerytury EWK, której kwota jest obecnie o wiele niższa od świadczenia pielęgnacyjnego.

- Jeżeli chodzi o osoby pobierające wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, było to rozwiązanie wprowadzone według ówczesnego (1989-1998 r. – przyp. red) stanu prawnego i spowodowało to rozbieżność pomiędzy wysokością tej emerytury, zwanej EWK, i świadczenia pielęgnacyjnego – podkreśliła. – Jednak w opinii sejmowej komisji, zajmującej się tą sprawą, nie jest to niezgodne z konstytucją, ponieważ było to uprawnienie na tamtejszy stan prawny, natomiast pozostałe świadczenia odnoszą się do obecnego stanu prawnego.

Weryfikacja zaplanowana, ale...

Dorota Gierej podjęła także temat petycji dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego, który od 11 lat wynosi 153 zł i nie jest objęty coroczną waloryzacją. W przepisach jest natomiast mowa o jego „weryfikacji”.

- Kolejna taka weryfikacja będzie w 2018 roku – podkreśliła. – Od rządu, ale też od wyników wysokości wsparcia dochodowego rodzin zależy, czy będzie miała ona miejsce – zastrzegła.

Trzeci z postulatów opiekunów, czyli przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego pobierającym emerytury lub renty, według informacji MRPiPS jest przedmiotem prac zespołu powołanego przez premier Beatę Szydło.

Resort rodziny podkreślił, że pewne sprawy są załatwiane. W 2017 r. podwyższone zostały niektóre świadczenia – minimalna emerytura o 117,44 zł, renta socjalna o 98,65 zł, a świadczenie pielęgnacyjne o 106 zł. Dodatkowo, od tego roku w rodzinach, w których wychowywana jest więcej niż jedna osoba z niepełnosprawnością, więcej niż jeden opiekun może pobierać świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad nią.

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl