Ulga rehabilitacyjna. Szykują się duże zmiany w odliczeniach od podatku
Ulga rehabilitacyjna. Szykują się duże zmiany w odliczeniach od podatku
Niepelnosprawni.pl

Możliwość odliczenia od podatku kosztów używania samochodu nie tylko w związku z leczeniem i rehabilitacją oraz szersze grono mogących skorzystać z tego odpisu. To część spośród zmian dotyczących ulgi rehabilitacyjnej, zaproponowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów w ramach pakietu nowelizacji ustaw.

Więcej osób odliczy wydatki na psa

Pierwsza z trzech planowanych zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy rozszerzenia kręgu osób, które będą mogły odliczyć od podatku wydatki na utrzymanie psa asystującego.

Obecnie z tzw. ulgi rehabilitacyjnej mogą w tym zakresie (do kwoty 2280 zł) korzystać osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa (a więc także znacznego lub umiarkowanego stopnia i odpowiadającym im określeniom z orzeczeń ZUS) oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową zaliczone do I grupy (a więc także do znacznego stopnia lub analogicznego orzeczenia z ZUS).

Po zmianach ulga rehabilitacyjna miałaby przysługiwać wszystkim osobom z niepełnosprawnością, które posiadają psa asystującego.

„Z propozycją rozszerzenia ulgi wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. – W wystąpieniach zwrócono uwagę na nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych także mających na utrzymaniu psy asystujące, do których zalicza się także psy sygnalizujące”.

 

Samochodem nie tylko na rehabilitację

Druga z planowanych zmian dotyczy odliczania od podatku kosztów przewozu osoby z niepełnosprawnością samochodem.

Obecnie posiadające samochód osoby z I lub II grupą inwalidztwa (więc także ze znacznym lub z umiarkowanym stopniem) lub podatnicy, którzy mają na utrzymaniu te osoby lub dziecko z niepełnosprawnością, mogą odliczyć wydatki związane z „koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne” do kwoty 2280 zł.

Zmiany polegałyby po pierwsze na umożliwieniu odliczenia od dochodu nie tylko wydatków na cele rehabilitacyjne, ale też związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zlikwidowane byłoby więc ograniczenie, które mówi, że odliczyć można tylko „konieczne przewozy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne”. Wykreślony ma być więc z ustawy zapis, który stanowił, że w przypadku żądania organu podatkowego podatnik musi okazać „dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych”.

Po drugie, korzystanie z tego odliczenia miałoby przysługiwać wszystkim osobom z niepełnosprawnością, nie tylko z I lub II grupą.

„Zmiana ta przyczyni się do ułatwienia codziennego życia, bowiem oprócz zabiegów rehabilitacyjnych osoby te wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy” – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany te miałyby mieć zastosowanie już do dochodów uzyskanych w tym roku, czyli od 1 stycznia 2017 r.

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl