Posłowie chcą przyznania 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością bez względu na dochód
Posłowie chcą przyznania 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością bez względu na dochód
Niepelnosprawni.pl

Świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500 plus na pierwsze dziecko przyznawane wszystkim rodzinom, w których wychowywane jest dziecko z niepełnosprawnością, bez względu na dochód – to poselska inicjatywa nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Według projektodawców, posłów Platformy Obywatelskiej, świadczenie 500 plus winno być wypłacane od urodzenia do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Obecnie tzw. świadczenie 500 plus przysługuje na pierwsze dziecko z niepełnosprawnością, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 1200 zł na osobę.

Koszt relatywnie niewielki

Projektodawcy zwracają uwagę, że obecnie definicja niepełnosprawnego dziecka w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie kwalifikuje do programu dziecka z niepełnosprawnością w stopniu lekkim po ukończeniu 16. roku życia. Te dzieci byłyby więc pozbawione świadczenia wychowawczego przedwcześnie.

 

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl