Emerycie, rencisto, uważaj przy wypełnianiu PIT. Ważna zmiana
Emerycie, rencisto, uważaj przy wypełnianiu PIT. Ważna zmiana
Niepelnosprawni.pl

Od stycznia 2016 r. zmieniły się warunki naliczania składek ZUS od umów zlecenia dla rencistów i emerytów. Należy to uwzględnić w rozliczeniu podatkowym PIT za 2016 rok.

Od stycznia tego roku składki nalicza się od wszystkich zawartych przez emeryta i rencistę umów zleceń – aż do osiągnięcia poziomu minimalnego wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek. Dotychczas składki naliczało się od jednej wybranej umowy zlecenia.

Jak było dotychczas

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne były naliczane od wynagrodzenia emeryta lub rencisty z tytułu umowy zlecenia tylko wtedy, gdy umowa ta była jedynym tytułem do ubezpieczeń – tak było do końca 2015 r. W sytuacji, gdy rencista czy emeryt miał umowę o pracę u innego pracodawcy, który odprowadzał za niego składki, z umowy zlecenia nie naliczano składek na ZUS (z wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego). Wysokość wynagrodzenia nie miała tu znaczenia.

 

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl