Renta socjalna w kwocie 1300 zł? Sejm wyśle dezyderat do premier Beaty Szydło
Renta socjalna w kwocie 1300 zł? Sejm wyśle dezyderat do premier Beaty Szydło
Niepelnosprawni.pl

Sejmowa Komisja ds. Petycji zwróci się z dezyderatem do premier Beaty Szydło, prosząc o stanowisko w sprawie zrównania kwoty renty socjalnej ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Komisja na posiedzeniu 20 października 2016 r. rozpatrywała petycję Stanisława Porowskiego w tej właśnie sprawie.

Zwrócił się on do Komisji z petycją, prosząc o podjęcie działań legislacyjnych, które doprowadziłyby do zrównania kwot renty socjalnej i świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie wysokość renty socjalnej to 644,63 zł netto, a świadczenia pielęgnacyjnego – 1300 zł na rękę.

„Jest to najniższa renta z tytułu niepełnosprawności, jej wysokość jest upokarzająca, to świadczy o tym, jak Państwo niepoważnie traktuje takie osoby, zaliczając ich do drugiej kategorii obywateli. Wysokość powyższej renty jest głodowa i nie wystarcza na podstawowe potrzeby życiowe i egzystencjalne” – pisze autor petycji.

Przychylności raczej nie ma

Marcin Chrapek z Departamentu Prawnego resortu pracy, przedstawiając stanowisko rządu w tej sprawie, zwrócił uwagę na to, że renta socjalna nie jest jedynym źródłem dochodu większości osób, które ją otrzymują.

- Większość tych osób korzysta z zasiłku pielęgnacyjnego, mogą oni także ubiegać się o inne świadczenia z pomocy społecznej, np. zasiłek celowy, dodatek energetyczny – podkreślił. – Minister pracy obecnie nie rekomenduje rozwiązań, które miałyby podnieść kwotę renty socjalnej.

Przedstawiciel ZUS nie zgłosił uwag do stanowiska rządu.

 

Więcej w Portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2019  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl