Będzie przegląd systemu emerytalnego. W tym zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
Niepelnosprawni.pl
16 Czerwiec, 2016 - 16:09

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje w tym roku przeprowadzić szczegółowy przegląd systemu emerytalnego. Szerokie konsultacje społeczne przeprowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod hasłem „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

Będzie przegląd systemu emerytalnego. W tym zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
Niepelnosprawni.pl
REKLAMA
.

- W ramach obrad Rady Dialogu Społecznego rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie, m.in. nad zasadami waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych – poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). – Obecnie w celu wypracowania najlepszych, optymalnych rozwiązań gromadzone są wszelkie dane, informacje, stanowiska i poglądy dotyczące możliwych zmian systemowych.

Coroczne negocjacje

Trzeba pamiętać, że zwiększenie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

- Po analizie zgłaszanych wniosków i opinii w ramach prac Rady Dialogu Społecznego oraz planowanych szerokich konsultacjach opracowany zostanie dokument, który będzie próbą połączenia społecznych oczekiwań w zakresie modelu systemu emerytalnego z możliwościami finansowymi państwa – podkreślił przedstawiciel biura prasowego MRPiPS.

W tym roku waloryzacja rent i emerytur była bardzo nieznaczna z powodu deflacji. Dlatego też renciści i emeryci z najniższymi świadczeniami otrzymali w marcu tego roku jednorazowe dodatki.

Obowiązkowy przegląd

Obowiązek przeprowadzenia przeglądu systemu emerytalnego jest zapisany w tzw. ustawie systemowej. Pierwszy odbył się w 2013 r. Wiodący w prowadzeniu przeglądu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstw i instytucji centralnych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz instytucji rynku ubezpieczeniowego.

- W tegorocznym przeglądzie szczególnie uważnie przyjrzymy się reformom wprowadzonym w 2011 r. i 2013 r.  – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Jest to niezwykle ważne w kontekście wyzwań demograficznych oraz zmian na rynku pracy. System emerytalny musi odpowiadać na potrzeby społeczeństwa.

Kluczowymi problemami, jakie zostaną poddane analizie, będą szczegółowe parametry nabywania prawa do świadczeń, prawo do emerytury w kontekście nieoskładkowanych dochodów, pułap 30-krotności w zakresie odprowadzanych składek, a także prawo do emerytury minimalnej, zasady jej nabywania oraz wysokość. Przegląd obejmie również ocenę funkcjonujących rozwiązań III filara emerytalnego.

 

Więcej w Portalu Niepelnosprawni.pl

Redakcja portalu TurekBezBarier.pl nie odpowiada za treści zamieszczanych przez czytelników komentarzy, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich moderowania oraz kasowania w przypadkach ewidentnego naruszania prawa. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach.

Reklama

 
Copyright:TurekbezBarier    2014 - 2018   Wszystkie prawa zastrzeżone.