Dwoje dzieci, świadczenia dla obojga rodziców
Dwoje dzieci, świadczenia dla obojga rodziców
Niepelnosprawni.pl

Świadczenia rodzinne trafią do obojga rodziców lub opiekunów, jeśli opiekują się więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością – tak zakłada projekt nowelizacji ustawy, zaproponowany przez senatorów. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów rodziców i opiekunów.

Ustawa, którą przedstawiono 16 lutego 2016 r. podczas wspólnego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej, ma za zadanie realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r., który stwierdzał niezgodność z Konstytucją zapisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa uniemożliwia bowiem np. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko.

Obecnie, nawet jeśli w danej rodzinie jest kilkoro dzieci z niepełnosprawnością, to prawo do świadczenia ma tylko jeden z opiekunów. Trybunał uznał taką sytuację za niekonstytucyjną i nakazał zmianę tego przepisu. Ze sporym „poślizgiem” zajęli się tym senatorzy.

Bez kontrowersji

- Sprawa dotyczy niezgodności z Konstytucją takiej sytuacji, że jeśli w rodzinie pojawia się drugie dziecko z niepełnosprawnością, to rodzinie przysługuje tylko jedno świadczenie – mówił senator Marek Borowski. – Ten projekt naprawia tę sytuację dość prosty w sposób, wykreślając z przepisów rodzinnych zapisy, które mówią, że takie drugie świadczenie się nie należy.

Nowelizacja dotyczy zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Senator Borowski podkreślił, że jest to dość proste do wykonania i nie wymaga wielkiej pracy. Również z punktu widzenia prawa rzecz jest dość oczywista.

- W projekcie, którym się zajmujemy, chodzi o sytuację, gdy mamy co najmniej dwie osoby z niepełnosprawnością i gdy drugi z rodziców decyduje się na sprawowanie opieki – precyzowała Katarzyna Konieczko z Biura Legislacyjnego Senatu. – Chodzi o to, by ten drugi z rodziców mógł pobierać świadczenie, a nie być z niego wykluczonym z powodu zasady „jedno świadczenie na jedną rodzinę”.

Ustawa, która jest niczym innym, jak realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed ponad roku, nie wzbudziła żadnych kontrowersji. Poparli ją wszyscy głosujący nad nią senatorowie, dzięki czemu trafiła ona do dalszych prac legislacyjnych.

 

Pozostała część artykułu dostępna jest w Portalu Niepelnosprawni.pl   

 

 
 
 
 
 
© 2014 - 2021  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl